Futó projektek - küldő szervezetként

Az Erasmus+ KA1 és KA2 programok

Az Erasmus+ program keretében lehetőség nyílik a következő pályázatok elnyerésére.

Key Action 1: Mobilitás

  • Személyzet/szakemberek mobilitása (az „Egész életen át tartó tanulás” minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
  • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
  • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
  • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

Key Action 2: Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

  • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.

2017-es nyertes pályázatunk

A Wexedu Alapítvány "Az oktatás és a munka világa közötti átmenet előmozdítása" (Facilitating transition from education to the world of work) című pályázata támogatást nyert - 2017-1-HU01-KA102-035313

A projekt azoknak a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak a módszertani továbbképzését teszi lehetővé, akik tanulóik komplex vállalkozói („soft „és „ civic” skills) kompetenciafejlesztésében közreműködnek. A tanulmányút alkalmával a pedagógusok interaktív, tanulóközpontú oktatási gyakorlatra tesznek szert, továbbá maguk is megismerkednek a nemzetközi vállalkozások működésének lényegével, közvetlen tapasztalatot nyernek a munkavállalókkal, és a kisvállalatok, magáncégek vezetőivel szemben elvárt készségeket illetően.  Megismerkednek az európai oktatási rendszerben kiválóan működő „nyílt” értékesítésű tanegységek működésével, a gyakornoki programokkal, továbbá az oktatást és a munka világát összekötő támogató rendszerekkel. A jó gyakorlatokat saját intézményük pedagógiai programjába beépítik, és azok alkalmazásával képesek lesznek tanulóik vállalkozóvá válását támogatni. A projekt hosszabb távú hatásaként a szakmai képzésből kreatív, együttműködő, saját életüket tudatosan irányítani képes fiatalok kerülnek ki, akik munkába állva a gazdaság minőségi munkaerőigényét fedezni képesek.

A projekt előkészítésében és teljes körű megvalósításában a WEXEdU Alapítvány koordinálásával hazai szakképző intézmények és nemzetközi partnerek (finn, lett, portugál) vesznek részt.

A projekt 2017-2019. között 34 pedagógus egyhetes tanulmányútját biztosítja három országban, négy helyszínen.

A projekt szereplői elkötelezettek a minőségi munka mellett, vállalják a tanulmányútra való aktív felkészülést, a tapasztalatok hasznosítását, a program értékelését és az eredmények, jó gyakorlatok megosztását.

 

 

 2015-ös nyertes pályázatunk

A Wexedu Alapítvány "A munkaalapú képzés módszertanának tanulmányozása és megvalósítása fogyatékkal és hátránnyal küzdő tanulók esetében" című pályázata támogatást nyert.

A megítélt összes résztvevő: 66 fő

Tanulói mobilitás: összesen 40 fő, 3-4 hetes külföldi szakmai gyakorlat.

Kísérőtanári mobilitás: 16 fő

Cél:diákok motiválása a tanulásra, szakmai ill. személyes kompetencia fejlesztés, nyelvi készségek fejlesztése, önbizalom növelése, önállóság, csoportban való együttműködés

Célországok:

Németország(Paderborn)

Finnország(Raahe)

Olaszország(Mantova)

Lengyelország (Wroclav) 

Tanári/szakértői mobilitás: 8 fő

A munkatársak továbbképzésének célja azon európai szakképzési rendszerek tanulmányozása, ahol a szakmai gyakorlati képzés szervezési elvét a munkaalapú oktatás jelenti. A tanulók az adott szakképesítés gyakorlati elemeit, a technológiai folyamatokat, az alkalmazott eszközöket, berendezéseket valós munkakörnyezetben ismerik meg. A projekt legfontosabb célja, hogy a tanulmányúton résztvevők olyan oktatási és képzésszervezési eljárásokkal ismerkedjenek meg, amelyek az iskola és munka világa közötti hatékony együttműködést, a munkaalapú oktatás megszervezésének optimális módját támogatják

Célország: Norvégia(Roros)

 

Megvalósult tanulmányutak Key Action1 területen:


Szakértői tanulmányút Paderbornba /Németország/

(2014-1-HU01-KA102-000188)
2014. október 19 - 2014. október 25

Téma: Korai iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, SNI-s tanulókkal való
bánásmód, a középiskolai oktatók szakmai kompetenciájának fejlesztésével


Alapítványunk a németországi Stiftung Bildung und Handwerk intézménnyel együttműködve szakértői tanulmányutat szervezett Paderbornba, ahol a résztvevők betekintést nyertek az adott ország szakképzési rendszerébe, szakképző központokat, gyakorló műhelyeket, tanórát látogattak, szakmai műhelymunkát figyeltek meg, konzultáltak külföldi kollégákkal, amellyel párhuzamosan a hátrányos helyzetűeket segítő speciális módszertanok, eljárások alkalmazására koncentráltak.

 

 

 

 

 Csoportbeszámoló

Második szakértői tanulmányút Paderbornba

(2014-1-HU01-KA102-000188)
2015. április 12-18.

A külföldi fogadó szervezet: Stiftung Bildung Handwerk 

A paderborni SBH által szervezett továbbképzésen a korai iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű tanulókkal való bánásmód témakörben kaptak a résztvevők szakmai megsegítést. Előadások, intézmény és műhelylátogatások, konzultációs beszélgetések segítették a német oktatási rendszer és az alkalmazott gyakorlat megismerését. Betekintést nyertek az oktatási rendszer, ezen belül a szakiskolai képzés felépítésébe, működtetésébe, finanszírozásába, stb.

Részletes összefoglaló - ld. alább

 Csoportbeszámoló

Csoportbeszámoló2

 

 

 

 

Szakértői tanulmányút az Egyesült Királyságba

2015.október 17-24.

Külföldi fogadó szervezet: ECTARC - European Centre For Training and Regional Co-operation

A korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentésében bevált jó gyakorlatokat, valamint az SNI-s tanulók oktatásának és foglalkoztatásának módszereit tanulmányozhatták számos Egyesült Királyságbeli intézményben.

"A szakképzést érintő hátrányos jelenségek, korai iskolaelhagyás csökkentése a tanári kompetenciák fejlesztésével" elnevezésű, a WEXEdU alapítvány által megpályázott Erasmus+ projekt  fókuszában a hagyományos középfokú oktatási intézmények mellett a hátrányos helyzetű diákok, iskolaelhagyók, foglalkoztatás nélküliek, illetve a velük való bánásmód, az őket érintő problémák kezelése állt.

A résztvevők betekintést nyerhettek a helyi folyamatokba, emellett a lemorzsolódás csökkentésére tett

különböző lépések elméleti hátterébe, valamint azok gyakorlati megvalósításába is.

Részletes összefoglaló - ld. alább

Csoportbeszámoló

 

 

 

 

 

Szakértői tanulmányút Finnországba (Raahe)

(2014-1-HU01-KA102-000188)

2015 november 2- 2015 november 8.

 „A szakképzést érintő hátrányos jelenségek, korai iskolaelhagyás csökkentése a tanári kompetenciák fejlesztésével” 

Az egyhetes szakmai és pedagógiai-módszertani irányultságú tanulmányút során magyar szakképző iskolák pedagógusai, szakmai vezetői látogathattak el finn szakképző intézményekbe, ahol betekintést nyertek az ország szakképzési rendszerébe, szakképző központokat, gyakorló műhelyeket, tanórát látogattak, szakmai műhelymunkát figyeltek meg, konzultáltak külföldi kollégákkal, amellyel párhuzamosan a hátrányos helyzetűeket segítő speciális módszertanok, eljárások alkalmazására koncentráltak.

Csoportbeszámoló

 

Szakértői tanulmányút Norvégiába (Roros)

(2015-1-HU01-KA102-013152)

A projekt célja a munkaalapú oktatás tanulmányozása volt egy szakképző iskolában és gyakorlati munkahelyeken.

Az igen tartalmas és sokszínű szakmai program során tapasztaltak megerősítették,

hogy a szakmai felkészültség mellett az egymás iránti bizalom, a nyitottság, a gyakornok számára releváns feladatkör kialakítása, a széleskörű rugalmasság  és a csapatmunka a záloga a jó eredmények elérésének.

Természetesen praktikus akadályok miatt  nem minden minta vehető át a norvég képzésből, de számos jó és használható példát is láttunk,

amelyek akár az itthoni szakképzésben is adaptálhatóak.

Csoportbeszámoló