Futó projektek - küldő szervezetként

Az Erasmus+ KA1 és KA2 programok

Az Erasmus+ program keretében lehetőség nyílik a következő pályázatok elnyerésére.

Key Action 1: Mobilitás

  • Személyzet/szakemberek mobilitása (az „Egész életen át tartó tanulás” minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
  • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
  • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
  • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

Key Action 2: Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

  • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.

2017-es nyertes pályázatunk

A Wexedu Alapítvány "Az oktatás és a munka világa közötti átmenet előmozdítása" (Facilitating transition from education to the world of work) című pályázata támogatást nyert - 2017-1-HU01-KA102-035313

A projekt azoknak a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak a módszertani továbbképzését teszi lehetővé, akik tanulóik komplex vállalkozói („soft „és „ civic” skills) kompetenciafejlesztésében közreműködnek. A tanulmányút alkalmával a pedagógusok interaktív, tanulóközpontú oktatási gyakorlatra tesznek szert, továbbá maguk is megismerkednek a nemzetközi vállalkozások működésének lényegével, közvetlen tapasztalatot nyernek a munkavállalókkal, és a kisvállalatok, magáncégek vezetőivel szemben elvárt készségeket illetően.  Megismerkednek az európai oktatási rendszerben kiválóan működő „nyílt” értékesítésű tanegységek működésével, a gyakornoki programokkal, továbbá az oktatást és a munka világát összekötő támogató rendszerekkel. A jó gyakorlatokat saját intézményük pedagógiai programjába beépítik, és azok alkalmazásával képesek lesznek tanulóik vállalkozóvá válását támogatni. A projekt hosszabb távú hatásaként a szakmai képzésből kreatív, együttműködő, saját életüket tudatosan irányítani képes fiatalok kerülnek ki, akik munkába állva a gazdaság minőségi munkaerőigényét fedezni képesek.

A projekt előkészítésében és teljes körű megvalósításában a WEXEdU Alapítvány koordinálásával hazai szakképző intézmények és nemzetközi partnerek (finn, lett, portugál) vesznek részt.

A projekt 2017-2019. között 34 pedagógus egyhetes tanulmányútját biztosítja három országban, négy helyszínen.

A projekt szereplői elkötelezettek a minőségi munka mellett, vállalják a tanulmányútra való aktív felkészülést, a tapasztalatok hasznosítását, a program értékelését és az eredmények, jó gyakorlatok megosztását.

2017 okt. 22-28.  - Riga (Lettország), 8 fő

2018 feb. 26-márc.4. - Madeira (Portugália), 10 fő

2018 márc. 11-17. - Braga (Portugália), 8 fő

2018 szeptember 9-15 - Raahe (Finnország), 8 fő

 A megvalósult tanukmányutakról készült  beszámolók megtalálhatók a Lezárult projektek menüpontban.